IT  Studieområdet  Store skriftlige opgaver  Ordforklaringer 

 

 

Colourbox4158935

 

 

 

SRP

I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Formålet med studieretningsprojektet er at give dig mulighed for at arbejde selvstændigt med, fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til din studieretning. 

Du skal kombinere forskellige faglige tilgange og metoder, som forstærker den faglige fordybelse, og derved demonstrere, at du er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof og gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. 

Du skal dokumentere, at du er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling.

Desuden vil studieretningsprojektet forberede dig på de arbejdsformer, som du vil møde på de videregående uddannelser. 

Studieretningsprojektet skal skrives inden for en faglig problemstilling, der falder ind under et af de studieretningsfag, du har på A-niveau samt et fag på mindst B-niveau.

De fag, der indgår i dit studieretningsprojekt skal indgå på det højeste niveau, du har eller har haft faget. Du kan skrive i alle fag på A- og B-niveau. Du kan ikke skrive i C-niveaufagene.