IT  Studieområdet  Store skriftlige opgaver  Ordforklaringer 

Målene for studieområdet

De fælles faglige mål for studieområdet over de tre år er, at eleverne skal kunne:

  1. Anvende teori og metode fra studieområdets fag
  2. Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag
  3. Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt
  4. Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger
  5. Søge og behandle relevant faglig information
  6. Anvende it på en måde, der understøtter opfyldelse af de øvrige mål
  7. Strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt.

 

Fuld udfoldelse af de faglige mål forventes først i 3.g!